You don't make a photograph just with a camera. You bring to the act of photography all the pictures you have seen, the books you have read, the music you have heard, the people you have loved.
  • Offline chủ nhật hàng tuần

  • Gửi ảnh dự thi

  • VIPI Show

  • Liên Hệ Quảng Cáo

Nội quy cuộc thi Grand Prix 2013

- Grand Prix 2013 là cuộc thi được tổ chức rộng rãi cho tất cả thành viên của website yeunhiepanh.net tham gia.
- Tất cả các nhân viên chính thức, nhân viên hợp đồng, cộng tác viên của website yeunhiepanh.net hoặc đơn vị phối hợp thực hiện(sau đây sẽ được gọi là BTC) sẽ không được tham gia.

Thí sinh đủ điều kiện:

- Người dự thi có trách nhiệm bảo đảm cho yeunhiepanh.net khỏi bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến sự tham gia vào Cuộc thi này và liên quan đến hành vi vi phạm Điều kiện và Điều khoản được nêu tại đây.
- Người dự thi dưới 18 tuổi phải có sự chấp thuận của người giám hộ hoặc cha mẹ trước khi nộp bài dự thi
- Khi tham dự cuộc thi Grand Prix 2013, bạn vẫn được tham dự các cuộc thi ảnh khác của yeunhiepanh.net

+ Đọc tiếp 

Cuộc thi » Grand Prix » Đã kết thúc
Grand Prix tháng 12/2013 : HOÀNG HÔN [1/12/2013 - 28/12/2013]
Đề tài tháng 12: HOÀNG HÔN
Thời gian nhận ảnh 01/11/2013 - 28/11/2013
Công ty TNHH MNS hân hạnh là nhà tài trợ chính cho cuộc thi dây đeo máy ảnh thao tác nhanh  BACKRAPID
Grand Prix tháng 11/2013 : CHÂN DUNG ĐEN TRẮNG [ - ]

Đề tài tháng 11: CHÂN DUNG ĐEN TRẮNG
Thời gian nhận ảnh 01/11/2013 - 28/11/2013

Công ty TNHH MNS hân hạnh là nhà tài trợ chính cho cuộc thi dây đeo máy ảnh thao tác nhanh  BACKRAPID

Grand Prix tháng 10/2013 : MÀU TÔI THÍCH [1/10/2013 - 28/10/2013]

Đề tài tháng 10: MÀU TÔI THÍCH
Thời gian nhận ảnh 01/10/2013 - 28/10/2013

Công ty TNHH MNS hân hạnh là nhà tài trợ chính cho cuộc thi dây đeo máy ảnh thao tác nhanh  BACKRAPID

Grand Prix tháng 09/2013 : TRUNG THU [ - ]

Đề tài tháng 09: TRUNG THU
Thời gian nhận ảnh 01/09/2013 - 28/09/2013

Cuộc thi ảnh Grand prix T08 - MƯA [01/08/2013 - 28/08/2013]
Đề tài tháng 08: MƯA
Thời gian nhận ảnh 01/08/2013 - 28/08/2013
[Trang 1/5]  1  2  3  4  5   »  Cuối